ул. Тополянская, 17

тел.: (0542) 77-61-00
моб. тел.: (095) 274-06-18